Seikei Kôkô
 

Kita-machi 3-10-13,
Kichijoji, Musashino-shi,
Tokyo 180-8633
Tel.: (422) 37 3818
eMail: chuko@jim.seikei.ac.jp
URL: http://www.seikei.ac.jp/jsh/
     
     
  Auswahlgruppe