ARD-Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten, Studio Tokyo
  German Television Network ARD Studio, Tokyo
  ARD Doitsu Terebi Tôkyô Shikyoku
 

Shoto 2-4-10,
Shibuya-ku,
Tokyo 150-0046
Tel.: (03) 3465 2222
Fax: (03) 3485 4459
mailto: office@ardtokyo.com
     
     
  Auswahlgruppe