Shinjuku Kôkô
 

Naitomachi 11-4,
Shinjyuku-ku,
Tokyo 160-0014
Tel.: (3) 3354 7411
Fax.: (3) 3225 4402
eMail: S1000025@section.metro.tokyo.jp
URL: http://www.shinjuku-h.metro.tokyo.jp/
     
     
  Auswahlgruppe