Tsukuba Daigaku Fuzoku Kôkô
 

Otsuka 1-9-1,
Bunkyo-ku,
Tokyo 112-0012
Tel.: 03-3941-7176
Fax: 03-3943-0848
URL: http://www.high-s.tsukuba.ac.jp/
     
     
  Auswahlgruppe